Avize Ape – Intrebari si Raspunsuri

1Cand sunt necesare avizele de ape?

AVIZE APE: Sunt necesare in cazurile in care se doresc a se executa noi lucrari pe ape sau in legatura cu apele de suprafata si subterane, conform Ordinului 799/2012 si OM 873/2012.

2Cine are obligatia obtinerii avizelor?

AVIZE APE: Prin Certificatul de urbanism, atat persoanele fizice cat si juridice au obligatia obtinerii avizelor de ape.

3Cine emite avizele de ape?

AVIZE APE: Sunt emise de catre Administratia Nationala Apele Romane, Directiile Apelor Bazinale sau de catre Sistemele de Gospodarire a Apelor pe raza teritoriului in care este propusa investitia, in functie de complexitatea folosintei de apa.

4Cum se obtin avizele de ape?

AVIZE APE: Obtinerea acestora se face prin elaborarea documentatiilor de catre unitati publice sau private certificate conform Ordinului Ministerului Mediului nr.50/2004 (M.Of.151/07 Martie 2012), iar dosarul contine:

  • Cerere tip
  • Certificat de Urbanism
  • Documentatie tehnica intocmita conform Ord. nr. 779/2012 si Ord. Nr. 873/2012 si va cuprinde: memoriu tehnic, breviar de calcul, piese desenate
  • Studiul hidrologic / hidrogeologic
  • Accept de scoaterea terenului din circuit agricol / silvic
  • Avize de coexistenta (Compania de Apa, Electrica, Romtelecom, Drumuri etc.)
  • Alte documente necesare, dupa caz
  • Documentatiile de fundamentare trebuie sa demonstreze ca solicitantul avizului de gospodarire a apelor se poate conforma cerintelor legale

5In cat timp se obtin avizele?

AVIZE APE: Se emit in cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii documentatiei sau a ultimei completari solicitate de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor.

6Care este perioada de valabilitate a avizelor?

AVIZE APE: Sunt emise pe o perioada de 12 luni.

7Care sunt taxele necesare obtinerii avizelor?

AVIZE APE: Pentru a intra in posesia avizelor de ape, solicitantii vor achita un tarif aprobat de Ministerul Mediului a carui valoare este stabilita in functie de complexitatea investitiei si respectiv a folosintei de apa, dupa cum urmeaza:
•    cand competenta revine Sistemului de Gospodarire a Apelor, intre 930 lei si 1023 lei;
•    cand competenta revine Directiei Apelor, intre 1477 lei si 1570 lei;
•    cand competenta revine Administratiei Nationale Apele Romane, intre 2525 lei si 2757 lei

8Ce amenzi se acorda pentru lipsa avizelor?

AVIZE APE: Conform Legii apelor nr. 107/1999, modificata si completata ulterior dar si OUG 195/2005 actualizata, amenzile sunt cuprinse intre 30.000 si 60.000 lei pentru lipsa avizului de ape.

9Se pot transfera avizele de ape?

AVIZE APE: Transferul avizului de gospodarire a apelor se face in baza unei solicitari adresata emitentului avizului de gospodarire a apelor ce face obiectul transferului si se considera efectuat incepand cu data expedierii catre fostul si actualul beneficiar a adresei de confirmare a transferului.

10Lipsa avizului de ape impiedica obtinerea autorizatiei de construire?

AVIZE APE: Autorizatia de construire nu poate fi obtinuta fara obtinerea avizului de ape daca este solicitat prin Certificatul de urbanism.

Categories

About the Author:

Companie Autorizata de Ministerul Mediului pentru obtinerea tuturor autorizatiilor de mediu si ape, necesare functionarii in deplina legalitate a companiei dumneavoastra. Avize-Mediu.ro : “De 10 ani ! Peste 1.500 de beneficiari autorizati ! Peste 2.400 de proiecte avizate !”